Day: February 27, 2019

Jelang Kelahiran, Pulang Kampung atau Bertahan di Tanah Rantau???

Jelang Kelahiran, Pulang Kampung atau Bertahan di Tanah Rantau???

Tinggal di perantauan, jauh dari keluarga besar, sekaligus menjalani kehidupan rumah tangga yang dipisahkan jarak dengan suami sungguh bukanlah suatu..